Elektrik Ve Kavramları Hakkında Bilgiler

elektrik nedirBu yazımızda sizlere elektrik hakkında bilgiler vererek, elektrik nedir sorusunun yanıtını aktarmaya çalışacağız. Eğer siz de elektrik ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız, zaman kaybetmeden detayların aktarımını sizler için gerçekleştirmeye başlayalım…

Elektrik nedir? Maddenin yapıtaşları arasında bulunan Proton, Pozitron, Elektron gibi parçacıkların gerçekleştirmiş oldukları hareket sonucu ortaya çıkan enerji olarak tanımlanabilmektedir. Elektrik, günümüzün vazgeçilmez enerji türleri arasında yer almakla birlikte, hayatımızın her alanında kullanmak zorunda olduğumuz bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır.
Elektrik enerjisi gündelik hayatta elektrik akımı olarak kullanılmaktadır, ve elektrik akımı, iletken bir madde içerisinde, elektrik enerjisinin dolaşması olarak isimlendirilebilmektedir. Bir de elektrik alanı bulunmaktadır ki o da, elektrik yükünün etrafında oluşmuş olan bir başka yük üzerinde, uzay parçası tarafından uygulanan elektriksel kuvvet olarak tanımlanmaktadır.
İletken cisimlerin elektrik akımını iletmeleri durumuna verilen isim ise elektrik devresi olarak belirtilmektedir. Elektrik enerjisinin üretiminin gerçekleştirildiği santraller elektrik santrali olarak tanımlanırken, bir cismin üzerinde birikmiş, ya da cismin taşımakta olduğu elektrik ise elektrik yükü olarak isimlendirilmektedir.
Canlıların da elektrik üretimi gerçekleştirdiklerini; ancak bunun, kendileri için kullanımını sağladıklarını da belirtmemiz gerekmektedir. Canlıların elektrik gereksinimleri: sinir hücreleri arasında iletişimin sağlanması, ve bunun yanında kas sisteminin hareket etmesi içindir.
Yıldırım, doğadaki elektriğin gözle görülebilen hali olarak isimlendirilmektedir. Atmosferden yeryüzüne elektrik yükünün aktarılması durumuna yıldırım adı verilmektedir.

Elektrik Nedir? Durağanlık Ve Devingenlik Hakkında Bilgiler

Bu yazımızda sizlere, elektrik nedir sorusunun kısa yanıtından söz ederek, durağanlık, ve devingenlik ile ilgili bilgiler vereceğimizi belirtmemiz gerekmektedir. Dilerseniz, daha önceki yazılarımızda da kısaca söz etmiş olduğumuz gibi, önjcelikle elektrik nedir sorusunun yanıtından başlayalım:

Elektrik nedir? Elektrik, bir takım parçacıkların bir araya gelmesi ile oluşan fiziksel bir olgu olarak tanımlanmaktadır. Bu parçacıkların bazıları durağandır, fakat bazılarının da devingen olduklarını belirtmemiz gerekmektedir. Devingen olan parçacıkların içeriklerinde pozitron, elektron, ya da proton gibi bileşenlerin bulunduğunu belirtmemiz gerekmektedir.
Aynı bileşenler durağan parçacıklarda da vardırlar, fakat, devingenlik, hareket anlamına gelmektedir. Yani, elektrik nedir sorusunun yanıtı olarak verilen, durağan, ve devingen maddelerin birleşiminden oluşan fiziksel yapı, durağanlıkta, kelimenin tam anlamı ile hareketsiz maddeler, ve devingenlikte de kastedilen hareketli maddelerin bir araya gelmesi, ve birlikte oluşturdukları güç ile elektrik oluşumunun gerçekleştiğini belirtmemiz gerekmektedir.

Elektrik Nedir, Elektrik Nasıl Oluşur

Hayatımızın her alanını, elektrik ve elektrikli eşyalar ile, elektronik aletler kaplamış durumda. Cep telefonumuzu elektrik ile şarj ederken, bilgisaarlarımızı elektrik ile çalıştırıyor; televizyon, saç kurutma makinesi, buzdolabı gibi pek çok elektronik aleti, elektrik olmazsa çalıştıramıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki, elektrik, elektronik aletleri çalıştırmakta, fişi pirize taktığımızda elektrik almaya başlayan elektronik alet çalışmaya başlıyor. Peki hiç düşündünüz mü, elektrik nedir?

Elektrik nedir sorusunun cevabına kısaca bir bakacak olursak, elektrik: durağan ya da devingen yüklü parçacıkların yol açmış olduğu fiziksel bir olgu olarak tanımlanabilmektedir. Bu genel yargıyı biraz daha özelleştirmek istersek, var olan maddelerin kimyasal yapısına inmemiz gerekir. Her madde, kendi içerisinde, elektron, pozitron ve proton gibi parçacıklardan oluşmaktadır. Elektrik nedir denildiğinde ise, madde içerisindeki parçacıkların hareketlerinden oluşan enerji türü olarak nitelendirilebilmektedir. Elektrik nedir sorusu bu şekilde cevaplandığında, elektriğin bir enerji türü olduğu anlaşılmaktadır. Bu enerji, madde içerisinde hareket eden parçacıkların yer değiştirmesi ile ortaya çıkmaktadır.
Her maddenin yapısında elektrik yükü bulunduğunu söyleyebilmek mümkündür. Madde içerisinde elektrik yükünün olmasının nedeni ise, madde içeriğindeki parçacıklara bağlanmaktadır. Madde içerisinde bulunan elektrik yükü, elektron adı verilen parçacıkta bulunmaktadır. Elektronun yönü ise eksi kutupta yer almaktadır. Elektriğin madde içerisinde olabilmesi için ise, çok sayıda elektronun bir yere toplanmış olması gerekmektedir; ya da, yine çok sayıda elektronun, bir yerden başka bir yere doğru hareket ederek yer değiştirmesi gerekmektedir.
Elektriğin oluşumu için, madde içerisindeki protonun da rolü büyüktür. Proton artı kutupta yer almaktadır çünkü; ve doğal bir kanun olan, zıt kutupların birbirini çekmesi sonucunda hareket eden elektron ve proton, elektrik açısından birbirleri ile yakından ilişkilendirilmektedirler. Proton artı, elektron ise eksi yüklüdür, birbirlerini çeken bu iki parçacık, madde içerisinde hareketin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Aksi durumda ise, madde içerisinde sadece elektronun bulunması, elektronun elektrik yükü olmasından da etkilenemez; ve tek başına elektrik oluşumunu gerçekleştirememektedir.
Elektrik nedir şeklindeki sorumuzu cevaplarken, elektron ve protonların birbirlerini etkilediklerini; ve bu sayede elektrik oluşumunun gerçekleştiğini belirttik. Ve her maddede elektron olduğunu da belirttik, elektronun elektrik yükü olduğunu da biliyoruz; ancak bazı maddeler vardır ki, içeriklerinde elektron olmasına karşın, elektrik oluşturamazlar. Tahta, cam, hava, seramik gibi bazı maddelerin çekirdeklerinde bulunan atom, elektronları kendisine sıkıca çekmekte, ve elektronlar bu maddelerin atomlarına yapışmaktadır. Bu yapışkanlık nedeniyle hareket edemeyen elektrik yükünün, elektriğe dönüşebilmesi olanaklar dahilinde değildir. Bu nedenle, bu maddelere, yalıtkan maddeler adı verilmektedir. Yalıtkan madde nedir sorusunun cevabı ise, elektriğin, maddenin bir tarafından diğer tarafına aktarılmaması olarak verilebilir. Cam, tahta, seramik ve hava gibi maddelerin içeriklerindeki elektronun hareketsiz olması nedeniyle, elektriğin bir yerden diğer yere ulaşabilmesi olanaksızdır; mantık olarak yalıtılmış olan bu elektrik, elektriği yalıtan maddeye yalıtkan madde adı verilmektedir.
Aynı şekilde, metal maddeler olan, altın, gümüş, çelik ve alüminyum gibi maddelerin içeriklerindeki elektron, atoma yapışmamıştır, ve serbest olarak hareket edebilmektedir. Bu durumda, hareket eden elektronlar, elektriği bir noktadan diğer noktaya aktarabilme; yani iletebilme özelliğine sahiptirler; bu tür maddelere de iletken maddeler denilmektedir. İletken madde nedir sorusunun cevabı: bir maddenin, elektriği bir yerden başka bir yere aktarmasıdır şeklinde verilebilmektedir.
Elektrik nedir sorusunu, bu bilgiler doğrultusunda bir kere daha cevaplamak istersek, elektrik: madde içerisindeki artı ve eksi yüklü parçacıkların haeketleri sonucunda ortaya çıkan enerji türüdür, olarak nitelendirilebilmektedir.