İletişim Teknolojileri Nedir Ve İletişim Teknolojilerinin Amaçları Nelerdir?

Bilgi teknolojileri, bilgiyi toplayan, elde eden; ve işleyerek dağıtan araçların tamamı olarak tanımlanırken, iletişim teknolojileri, insanlar arasında haberleşme ve iletişimi sağlayan araçlar olarak tanımlanmaktadır. Size herhangi birisi gelip, iletişim teknolojileri nedir şeklinde bir soru yöneltse, siz o kişiye, rahatlıkla, iletişim teknolojileri, insanlar arasında haberleşmeyi ve iletişimi sağlayan araçların tümüdür diyebilirsiniz. İletişim teknolojileri nedir sorusunun cevabı, bu anlamda, hiç de cevaplanması zor bir soru niteliği taşımamaktadır; çünkü, sorunun cevabı zaten içinde gizlidir. İletişim teknolojileri, iletişimi sağlamak amacı ile kullanılmaktadır.

İletişim teknoloji nelerdir sorusu akla gelmektedir bir de, iletişim teknolojileri nedir sorusunun ardından. İletişim teknolojileri nedir sorusunun cevabı ise, matbaanın bulunduğu günden bu yana geçen sürede çok farklı .çeşitlerle karşımıza çıkmaktadır. İsterseniz hep birlikte, iletişim teknolojileri nelerdir, bir bakalım:
İletişim teknolojileri nelerdir? İletişim teknolojileri, matbaanın bulunmasından bu yana, öncelikle düzenli posta sistemleri ile başlayarak, ardından telefon ve telgraf ile devam eden bir hiyerarşi izlemektedir. Ancak iletişim teknolojileri nelerdir sorusunun cevabı, sadece bu bahsettiklerimizle de sınırlı kalmamaktadır. Televizyon ve radyolar da iletişim teknolojilerine örnek olarak verilmektedir. Sinema da iletişim teknolojileri arasında yer almaktadır.
İletişim teknolojileri nedir sorusuna verilebilecek bir başka cevap da, iletişim araçlarıdır olabilir. İletişim araçları, bazen sesli iletişim; bazen ise yazılı iletişim olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazılı iletişim araçlarının gelişimi, matbaanın bulunmasının ardından başlamıştır. Telgraf, yazılı iletişim araçlarına örnek olarak verilebilmektedir. Sesli iletişim araçları arasında ise, telefon, gramafon, radyo sayılabilmektedir. Görüntülü ve sesli iletişim araçlarının ise, video ve televizyonlar olduğunu, rahatlıkla söyleyebiliriz.
İletişim teknolojileri, zaman içerisinde, kendilerini geliştirdikçe, insanların daha fazla duyusuna hitap etme olanağı bulmaktadırlar. Örneğin, telgraf sadece yazıya yönelik bir iletişim teknolojisi aracı iken, televizyon, hem sesli, hem de görüntülü bir iletişim aracıdır.
Zaman ilerledikçe, iletişim teknolojilerinin arasına, bilgisayar teknolojileri de katılmıştır. Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile, bilgi teknolojileri de daha etkin bir hal almış; ve insanlar, sadece bilgiyi elde eden varlıklar olmaktan çıkıp, bilginin dağıtılmasında da etkin rol oynamaya; ve bilgiyi kullanmaya başlamışlardır. Bu nedenledir ki, günümüzde, iletişim teknolojileri ile bilgi teknolojileri, bir bütün olarak görülmektedir.
İletişim teknolojilerinin amaçları nelerdir diye soracak olursanız, iletişim teknolojilerinin amaçları nelerdir sorusunun en etkin cevabının, insanlar arasında haberleşmeyi; ve iletişimi sağlayan araçlar olmaları nedeniyle, iletişim kopukluğunu ortadan kaldırmak olduğunu söyleyebiliriz. İletişim teknolojilerinin amaçları, sadece iletişim ve haberleşme ile sınırlıymış gibi görünse de, iletişim olmasa idi, teknoloji bugünlere ulaşabilir miydi diye de düşünmenizi isteriz. Bu durumda, sizce hala iletişim teknolojilerinin amaçları sınırlı mıdır?

Bir önceki yazımız olan Sinbo Saç Maşası İle Daha Güzel Saçlar başlıklı makalemizde kişisel bakım, saç bakımı ve sinbo saç maşası hakkında bilgiler verilmektedir.

“İletişim Teknolojileri Nedir Ve İletişim Teknolojilerinin Amaçları Nelerdir?” için 38 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.